Audyt Efektywności energetycznej

 

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej zobowiązuje jednostki sektora publicznego do wykonania audytu efektywności energetycznej conajmniej raz na 10 lat.

Zgodnie z art.28 Ustawy o efektywności energetycznej audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu przez niego upoważnionego;
 • kartę audytu efektywności energetycznej;
 • oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej powinien również zawierać opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

W związku z powyższym Audyt efektywności energetycznej obiektu powinien zawierać analizę wszystkich jego elementów funkcjonalnych:

 • Oświetlenia
 • Urządzeń biurowych
 • Systemów i urządzeń IT
 • Systemów HVAC
 • Systemów kontroli /sterowania BMS
 • Systemów/ źródeł zasilania
 • Systemów realizujących funkcje specjalne : oświetlenie awaryjne, windy, systemy bezpieczeństwa itp.
 • Elementów konstrukcji budynku: przegród, okien, dachu, itp.

Optymalizacja funkcjonowania w zakresie energooszczędnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych na każdym etapie jej wdrażania jest ściśle uzgadniana z klientem oraz musi mieścić się w standardach przewidzianych dla danego sektora gospodarki.